ХОМ-ийг хэрхэн үнэн зөв гаргах вэ?

A- A A+
ХОМ-ийг хэрхэн үнэн зөв гаргах вэ?