Иргэний бүртгэлийн дугаар буюу ID дугаараа хэрхэн мэдэх вэ?

Иргэний бүртгэлийн дугаар буюу ID дугаараа хэрхэн мэдэх вэ?

Иргэний бүртгэлийн дугаар буюу ID дугаараа хэрхэн мэдэх вэ?

Дэлгэрэнгүй
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтын мэдээлэлтэй танилцах заавар

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтын мэдээлэлтэй танилцах заавар

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтын мэдээлэлтэй танилцах заавар

Дэлгэрэнгүй
Захиалсан үнэмлэхийг иргэдэд гэрийн хаягаар нь хүргэж өглөө

Захиалсан үнэмлэхийг иргэдэд гэрийн хаягаар нь хүргэж өглөө

Захиалсан үнэмлэхийг иргэдэд гэрийн хаягаар нь хүргэж өглөө

Дэлгэрэнгүй
Гэртээ байгаа иргэн танд баярлалаа.

Гэртээ байгаа иргэн танд баярлалаа.

Гэртээ байгаа иргэн танд баярлалаа.

Дэлгэрэнгүй
 4 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс улсын хэмжээнд шилжилт хөдөлгөөнийг түр зогсооно

4 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс улсын хэмжээнд шилжилт хөдөлгөөнийг түр зогсооно

4 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс улсын хэмжээнд шилжилт хөдөлгөөнийг түр зогсооно

Дэлгэрэнгүй
Амны хаалттай үйлчлүүлсэн иргэн танд БАЯРЛАЛАА.

Амны хаалттай үйлчлүүлсэн иргэн танд БАЯРЛАЛАА.

Амны хаалттай үйлчлүүлсэн иргэн танд БАЯРЛАЛАА.

Дэлгэрэнгүй
Төрийн албаны ерөнхий шалгалтанд оролцогчдын биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэл /ГАРЫН ХУРУУНЫ ХЭЭ/-ийг таниулан баталгаажуулан ажиллаж байна.

Төрийн албаны ерөнхий шалгалтанд оролцогчдын биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэл /ГАРЫН ХУРУУНЫ ХЭЭ/-ийг таниулан баталгаажуулан ажиллаж байна.

Төрийн албаны ерөнхий шалгалтанд оролцогчдын биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэл /ГАРЫН ХУРУУНЫ ХЭЭ/-ийг таниулан баталгаажуулан ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй
 “Гэр бүл салалтын өнөөгийн нөхцөл байдал, түүнийг бууруулахад хамтын үйл ажиллагааг сайжруулах нь”

“Гэр бүл салалтын өнөөгийн нөхцөл байдал, түүнийг бууруулахад хамтын үйл ажиллагааг сайжруулах нь”

“Гэр бүл салалтын өнөөгийн нөхцөл байдал, түүнийг бууруулахад хамтын үйл ажиллагааг сайжруулах нь”

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлтийн хэлтэсий албан хаагчид эргүүлийн үүргийг хийж гүйцэтгэлээ.

Улсын бүртгэлтийн хэлтэсий албан хаагчид эргүүлийн үүргийг хийж гүйцэтгэлээ.

Улсын бүртгэлтийн хэлтэсий албан хаагчид эргүүлийн үүргийг хийж гүйцэтгэлээ.

Дэлгэрэнгүй