"Сонгогчийн өдөрлөг" Дархан захын Нэг цэгийн үйлчилгээний төвд зохион байгуулагдаж байна Тус өдөрлөг маргаашнаас бусад 3 сумдад мөн үргэлжилнэ.

"Сонгогчийн өдөрлөг" Дархан захын Нэг цэгийн үйлчилгээний төвд зохион байгуулагдаж байна Тус өдөрлөг маргаашнаас бусад 3 сумдад мөн үргэлжилнэ.

Дэлгэрэнгүй

"Сонгогчийн өдөрлөг" Дархан захын Нэг цэгийн үйлчилгээний төвд зохион байгуулагдаж байна Тус өдөрлөг маргаашнаас бусад 3 сумдад мөн үргэлжилнэ.

"Сонгогчийн өдөрлөг" Дархан захын Нэг цэгийн үйлчилгээний төвд зохион байгуулагдаж байна Тус өдөрлөг маргаашнаас бусад 3 сумдад мөн үргэлжилнэ.

Дэлгэрэнгүй
ЗАСГИЙН ГАЗРААС ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ШИНЭ ХОРШОО ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХҮРЭЭНД

ЗАСГИЙН ГАЗРААС ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ШИНЭ ХОРШОО ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХҮРЭЭНД

ЗАСГИЙН ГАЗРААС ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ШИНЭ ХОРШОО ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХҮРЭЭНД

Дэлгэрэнгүй
2024 оны тавдугаар сарын тоон мэдээ

2024 оны тавдугаар сарын тоон мэдээ

2024 оны тавдугаар сарын тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн байгууллагын иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн статистик мэдээ

Улсын бүртгэлийн байгууллагын иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн статистик мэдээ

Улсын бүртгэлийн байгууллагын иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн статистик мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн байгууллагын иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн статистик мэдээ

Улсын бүртгэлийн байгууллагын иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн статистик мэдээ

Улсын бүртгэлийн байгууллагын иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн статистик мэдээ

Дэлгэрэнгүй
шинэ сарын эхний өдөр

шинэ сарын эхний өдөр

шинэ сарын эхний өдрийг Өглөөний алхалтаар эхлүүллээ Өглөөний нар та бидний төлөө манддаг болохоор өглөө бүрийг өөрийн эрүүл мэнддээ зориулаарай. Нэг минут алхахад хүний нас мөн тэр хэмжээгээр нэмэгдэнэ гэдэг.

Дэлгэрэнгүй
Иргэн, хуулийн этгээдээс 92 өргөдөл, гомдол хүлээн авав

Иргэн, хуулийн этгээдээс 92 өргөдөл, гомдол хүлээн авав

Иргэн, хуулийн этгээдээс 92 өргөдөл, гомдол хүлээн авав

Дэлгэрэнгүй
Хуулийн этгээд, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тасгаас банк болонбанк бус санхүүгийн байгууллагын албан хаагчдад

Хуулийн этгээд, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тасгаас банк болонбанк бус санхүүгийн байгууллагын албан хаагчдад "Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хууль"-ийн нэмэлт өөрчлөлт барьцааны гэрээ байгуулахад анхаарах асуудлуудаар мэдээлэл өглөө.

Хуулийн этгээд, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тасгаас банк болонбанк бус санхүүгийн байгууллагын албан хаагчдад "Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хууль"-ийн нэмэлт өөрчлөлт барьцааны гэрээ байгуулахад анхаарах асуудлуудаар мэдээлэл өглөө.

Дэлгэрэнгүй
ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

Дэлгэрэнгүй