10 дугаар сарын ээлжит алхалтыг Зулзагын гол хүртэл зохион байгууллаа.

A- A A+
10 дугаар сарын ээлжит алхалтыг  Зулзагын гол хүртэл зохион байгууллаа.