Цахим гадаад паспортыг Монгол улсын иргэд ашиглах боломжтой боллоо.

A- A A+
Цахим гадаад паспортыг Монгол улсын иргэд ашиглах боломжтой боллоо.

Монгол Улс Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын /ИКАО/ нийтийн түлхүүрийн санд гишүүн орноор элсэн орсноор олон улсын стандартад нийцсэн, өндөр нууцлал бүхий цахим гадаад паспортыг Монгол улсын иргэд ашиглах боломжтой боллоо.