2-р улирлын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал 2022 он

A- A A+
2-р улирлын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал 2022 он

https://burtgel.gov.mn/uploads/users/2288/images/jindr/%D1%82%D3%A9%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0/2.jpg