✅АВЛИГАГҮЙ НИЙГМИЙН ТӨЛӨӨ ТА БИД ХАМТДАА ❕

A- A A+
✅АВЛИГАГҮЙ НИЙГМИЙН ТӨЛӨӨ ТА БИД ХАМТДАА ❕

https://burtgel.gov.mn/uploads/users/2288/images/jindr/%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%98%D0%93%D0%90%20%D0%91%D2%AE%D2%AE%2C%20%D3%A8%D0%93%20%D0%91%D2%AE%D2%AE%20%D0%90%D0%92%20(2).png