Улсын бүртгэлийн үйлчилгээг цахимжуулан иргэдэд хүргэж эхэллээ

A- A A+
Улсын бүртгэлийн үйлчилгээг цахимжуулан иргэдэд хүргэж эхэллээ