Улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад хууль эрх зүйн болон программын сургалтыг зохион байгууллаа

A- A A+
Улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад хууль эрх зүйн болон программын сургалтыг зохион байгууллаа

           Аймаг, нийслэл, сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд ажиллах Улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад хууль эрх зүйн болон программын сургалтыг зохион байгууллаа. Тус сургалтанд Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчид болон 44 итгэмжлэгдсэн ажилтан хамрагдлаа.