ЗАСГИЙН ГАЗРААС ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ШИНЭ ХОРШОО ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХҮРЭЭНД

A- A A+
ЗАСГИЙН ГАЗРААС ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ШИНЭ ХОРШОО ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХҮРЭЭНД