Иргэн, хуулийн этгээдээс 92 өргөдөл, гомдол хүлээн авав

A- A A+
Иргэн, хуулийн этгээдээс 92 өргөдөл, гомдол хүлээн авав

Авлигатай тэмцэх газрын Судалгаа шинжилгээний алба нь 2024 оны 4 дүгээр сарын 5-19-ний өдрүүдэд иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн 92 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, харьяалах чиг үүргийн нэгжид хүргүүллээ.

Хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, мэдээллийн 77.2 хувь нь авлигын гэмт хэргийн шинжтэй байх бөгөөд тендер, худалдан авах ажиллагаатай холбоотой гомдол давамгайлж байна. Өнгөрсөн долоо хоногт авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 230 дуудлага хүлээн авчээ.