3-р улирлын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал 2023 он

A- A A+
3-р улирлын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал 2023 он