2-р улирлын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал 2023 он

A- A A+
2-р улирлын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал 2023 он