ТУС АЛБАНЫ ДОТООД УЛСЫН БҮРТГЭГЧИЙН СУЛ ОРОН ТООНД ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

A- A A+
ТУС АЛБАНЫ ДОТООД УЛСЫН БҮРТГЭГЧИЙН СУЛ ОРОН ТООНД ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

https://burtgel.gov.mn/uploads/users/2288/images/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%B0%D1%81/123.png