1-р улирлын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал 2022 он

A- A A+
1-р улирлын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал 2022 он