“ААЖУУ ЯВБАЛ АЯНДАА ХҮРНЭ ДЭЭ”

A- A A+
“ААЖУУ ЯВБАЛ АЯНДАА ХҮРНЭ ДЭЭ”

Улсын хэмжээнд хурд хэтрүүлж замын хөдөлгөөнд оролцох зөрчлийг бууруулах, хурд хэтрүүлсэнээс гарах осол, гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “ААЖУУ ЯВБАЛ АЯНДАА ХҮРНЭ ДЭЭ” нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулагдаж байна.

Тус аянд Дархан-Уул аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хамт олон нэгдэж байна.