Төв номын сантай хамтран хэлтсийн албан хаагчдад #ОЮУНЛАГ_ДАРХАНЧУУД" өдөрлөгийг зохион байгуулан "Угийн бичиг хөтлөх" сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.

A- A A+
 Төв номын сантай хамтран хэлтсийн албан хаагчдад #ОЮУНЛАГ_ДАРХАНЧУУД

Хувь хүний хөгжил, угийн бичиг  сэдэвт номын үзэсгэлэн

15 минутын уншлага

Уншсан номын тухай сэтгэгдлээ ярилцлах