"НЭГДҮГЭЭРТ ХҮҮХЭД"

A- A A+

"ХҮҮХДИЙН НҮДЭЭР ХАРАХУЙ БА ХҮҮХЭД ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА БАРИЛ" сэдэвт удаагийн цогц сургалтын дахь сургалт амжилттай боллоо. АНУ-ын AMI / Association Montessorri international/-ийн АНУ-ын PDA /Positive Discipline Association/-сургагч багш, Монтессори Боловсролын магистр Х. Ариунсанаа