“Хүний эрхэд суурилсан хандлага” “Хүүхэд хамгаалал” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.

A- A A+
“Хүний эрхэд суурилсан хандлага” “Хүүхэд хамгаалал” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.

      Дархан-Уул аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн эцэг, эхийн зөвлөлөөс  олон улсын “Хүний эрхийн өдөр”-ийг угтан Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Дархан-Уул аймаг дахь ахлах шинжээч Э.Болортуяаг урин  “Хүний эрхэд суурилсан хандлага” “Хүүхэд хамгаалал” сэдвээр 2021 оны 12 дугаар сарын 01 өдөр албан хаагчдад сургалт зохион байгуулж, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд таатай орчин бүрдүүлэх, хүний эрхийг дээдэлсэн хамт олон болох талаар хамтран санал солилцлоо.