"ЦЭВЭР МОНГОЛ БИЧИГТЭН" шалгаруулах уралдаанд хэлтсийн албан хаагчид оролцлоо.

A- A A+

Үндэсний хэл бичиг, түүнтэй холбогдолтой ёс заншил, уламжлал, өвийг судлах сурталчлах, 2025 оноос төрийн албан бичиг хөтлөлт, хос бичигт шилжихтэй холбогдуулан үндэсний хэл бичгээ эзэмших, хэрэглээг нэмэгдүүлэх зорилгоор Улсын бүртгэлийн байгууллагын 81 жилийн ойд зориулан "ЦЭВЭР МОНГОЛ БИЧИГТЭН" шалгаруулах уралдаанд хэлтсийн албан хаагчид оролцлоо.