“НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ” ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

A- A A+
“НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ” ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Дархан-Уул аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсээс "НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ”-ийг “ДАРХАН ЗАХ”-ын байранд зохион байгууллаа. Өдөрлөгөөр бүртгэлийн үйлчилгээг 88 иргэнд үзүүлж бүртгэлийн талаарх 240 гаруй гарын авлага материалыг түрээслэгч, иргэдэд тарааж цахим хэлбэрээр бүртгэлийн үйлчилгээг хэрхэн авах болон хуулийн хугацаанд бүртгүүлэх тухай мэдээлэл зөвлөмжийг өгч ажиллалаа.

2021.11.13