ИРГЭН ТАНД: Төрсний бүртгэлд хэрхэн бүртгүүлэх вэ?

A- A A+
ИРГЭН ТАНД: Төрсний бүртгэлд хэрхэн бүртгүүлэх вэ?