Хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтийг ямар тохиолдолд үйлдэх вэ?

A- A A+
Хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтийг ямар тохиолдолд үйлдэх вэ?