Тус хэлтэс нь “Дархан хот – 60 жил ” ойн хүрээнд үйлчилгээний стандартад нийцүүлж үйлчилгээний танхим өрөө тасалгаануудын хаягийг ХОС бичвэрээр бичиж шинэчиллээ.

A- A A+
Тус хэлтэс нь “Дархан хот – 60 жил ” ойн хүрээнд үйлчилгээний стандартад нийцүүлж үйлчилгээний танхим өрөө тасалгаануудын хаягийг ХОС бичвэрээр бичиж шинэчиллээ.

Тус хэлтэс нь “Дархан хот – 60 жил ” ойн хүрээнд үйлчилгээний стандартад нийцүүлж үйлчилгээний танхим өрөө тасалгаануудын хаягийг ХОС бичвэрээр бичиж шинэчиллээ. Монголын ард түмний оюуны соёлын давтагдашгүй өв болох үндэсний бичгийг уламжлан дээдэлж, түгээн дэлгэрүүлэх их үйлсэд хувь нэмэр оруулах нь иргэн, хуулийн этгээдийн үүрэг билээ.