1-р улирлын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал 2021 он

A- A A+
1-р улирлын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал 2021 он

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2021 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ,  ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН МЭДЭЭ /өссөн дүнгээр/