Итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад эрх зүйн сургалтыг цахимаар зохион байгууллаа

A- A A+
Итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад эрх зүйн сургалтыг цахимаар зохион байгууллаа

     Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд төлөвлөгөөний дагуу улсын бүртгэлийн байгууллагын албан хаагч, итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад эрх зүйн сургалтыг цахимаар амжилттай зохион байгууллаа