Захиалсан үнэмлэхийг иргэдэд гэрийн хаягаар нь хүргэж өглөө

A- A A+
Захиалсан үнэмлэхийг иргэдэд гэрийн хаягаар нь хүргэж өглөө

Аймгийн хэмжээнд  4 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс 5 дугаар сарын 08-ны өдрийг  хүртэл хугацаанд хатуу хөл хорио тогтоосонтой холбогдуулан тус хэлтсээс анх удаа болон 25, 45 насны сунгалтын бүртгэл хийлгэсэн, гээж үрэгдүүлэн дахин  захиалсан 747 иргэний үнэмлэхийг халдвар хамгааллын дэглэмийг сахин иргэдэд гэрийн хаягаар нь хүргэх ажлыг 4 дүгээр сарын  26-ны  өдрөөс эхлэн зохион байгуулан ажиллаж байна.  Өнөөдрийн байдлаар  451 иргэний үнэмлэхийг иргэдэд хаягаар нь хүргэж өгсөн байна.