Гэртээ байгаа иргэн танд баярлалаа.

A- A A+
Гэртээ байгаа иргэн танд баярлалаа.

     Тус хэлтсийн албан хаагчид 2021 оны  4  дүгээр сарын 18-ны өдрөөс эхлэн батлагдсан хуваарийн дагуу Дархан сумын 13, 14 дүгээр багуудад 15.00-22.00  цагт нийтийн эргүүлийн үүргийг гүйцэтгэн ажиллаж байна.

    Ард иргэдийнхээ төлөө хичээн ажиллаж байгаа  эмч, цагдаа, онцгой, нийт төрийн албан хаагчдын хичээл зүтгэлийг талаар болгохгүйн тулд би биш бид гэдэг сэтгэлээр цар тахалын эсрэг хамтдаа хичээцгээе.

Гэртээ байгаа иргэн танд баярлалаа.

2