Төрийн албаны ерөнхий шалгалтанд оролцогчдын биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэл /ГАРЫН ХУРУУНЫ ХЭЭ/-ийг таниулан баталгаажуулан ажиллаж байна.

A- A A+
Төрийн албаны ерөнхий шалгалтанд оролцогчдын биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэл /ГАРЫН ХУРУУНЫ ХЭЭ/-ийг таниулан баталгаажуулан ажиллаж байна.

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн албаны салбар зөвлөлтэй хамтран 2021 оны 03 дугаар сарын 12, 13-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж буй Төрийн албаны ерөнхий шалгалтанд оролцогчдын биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэл /ГАРЫН ХУРУУНЫ ХЭЭ/-ийг таниулан баталгаажуулан ажиллаж байна.