“Гэр бүл салалтын өнөөгийн нөхцөл байдал, түүнийг бууруулахад хамтын үйл ажиллагааг сайжруулах нь”

A- A A+
 “Гэр бүл салалтын өнөөгийн нөхцөл байдал, түүнийг бууруулахад хамтын үйл ажиллагааг сайжруулах нь”

Дархан-Уул аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас Гэр бүлийн тухай, Хүүхдийн эрхийн тухай, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор  2021 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдөр 7 байгууллагын  төлөөллийг оролцуулан зохион байгуулсан “Гэр бүл салалтын өнөөгийн нөхцөл байдал, түүнийг бууруулахад хамтын үйл ажиллагааг сайжруулах нь” сэдвээр зохион байгуулсан хэлэлцүүлэгт тус хэлтсийн Иргэний улсын бүртгэлийн тасгийн дарга Ш.Баярмаа оролцож гэрлэсний болон гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлийн тоон судалгаагаар мэдээлэл хийж оролцлоо.