Дархан-Уул аймаг дахь УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН БАЙРАНД #ГэрэгэКиоск машиныг байршууллаа.

A- A A+
Дархан-Уул аймаг дахь УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН БАЙРАНД #ГэрэгэКиоск машиныг байршууллаа.

Дархан-Уул аймаг дахь УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН БАЙРАНД #ГэрэгэКиоск машиныг байршууллаа.

Гэрэгэ Киоск ашиглан та

Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хураамжийг төлөхөд илүү хялбар боллоо.