Хугацаа хэтэрсэн зөрчилд тооцохгүй

A- A A+
Хугацаа хэтэрсэн зөрчилд тооцохгүй