АЙМГИЙН ГАЗРЫН ЗУРАГ, ГАЗАР ЗҮЙ, ХҮН АМ

 

ГАЗАР ЗҮЙ, ХҮН АМ

Дархан-Уул аймаг нь Монгол орны хойд хэсэгт Хэнтийн нурууны салбар уулсын дунд Хараа голын зүүн хойд хөндийг хамарсан 327.5 мянган га газар нутагтай. Нийт газар нутгийн 70.7 хувь буюу 231.7 мянган га талбайг ХАА-н эдэлбэр газар эзэлдэг.

Тус аймгийн газар нутгийн хэмжээ бага боловч алт, шохойн чулуу, нүүрс, барилгын материалын төрөл бүрийн түүхий эд зэрэг байгалийн баялгийн нөөц ихтэй. Далайн түвшнээс 707 метрт өргөгдсөн харьцангуй нам дор газар байрладаг.

Манай аймгийн нутгаар Хэнтийн нуруунаас эх авч Орхон гол цутгадаг Хараа, Зулзага, Шарын гол, Орхон, Ерөө, Хүйтний, Хавчуун зэрэг голууд урсдаг.

Агаарын үнэмлэхүй их температур 7 дугаар сард 42.6 хэм, үнэмлэхүй бага температур нь 1 дүгээр сард -43.7 хэм хүрдэг. Жилд дунджаар 310-320 мм хур тунадас ордгийн 85-90 хувь буюу 284-290 мм тунадас дулааны улиралд унадаг.

Аймгийн төв болох Дархан хот нь Монгол улсын томоохон аж үйлдвэрийн төв бөгөөд дэд бүтэц сайн хөгжсөн, Улаанбаатар-Алтанбулагийн чиглэлийн олон улсын авто зам, Улаанбаатар-Сүхбаатарын олон улсын төмөр замын зангилаан дээр оршдог, төвийн эрчим хүчний системд холбогдсон, өндөр хурдны шилэн кабель, тоон системийн радио релейний шугам, хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээтэй, бусад аймагтай харьцуулбал нийтийн найдвартай, тогтмол хямд тээврийн хэрэгсэлтэй, хүмүүсийн амьдралын өртөг бага зэрэг давуу талтай.

Дархан-Уул аймаг нийт 102014 хүн амтай, үүнээс 85066 хүн Дархан хотод амьдардаг. Нийт хүн амын 63.8 хувийг 35 хүртэлх насны залуус, 55.2 хувийг хөдөлмөрийн насны хүн ам эзэлнэ. Аймгийн хэмжээнд 28862 өрх байгаагийн 29.1 хувь нь орон сууцны тусдаа байшинд, 51.0 хувь нь нийтийн зориулалтын орон сууцны байшинд, 1 хувь нь бие даасан тохилог сууцанд амьдардаг.

Засаг захиргааны нэгжийн хувьд Дархан, Орхон, Хонгор, Шарын гол гэсэн 4 сум, 26 багтай.

 

GEOGRAPHY AND POPULATION

Darkhan-Uul province occupies 327.5 thousand hectares of land on the northeastern valley of the Kharaa River, among the Khentii chain mountains in the northern part of Mongolia.

From the total territory of the province, 231.7 thousand hectares or 70.7 percent is the agricultural land.

Although the province territory is small, it is rich in natural resources such as gold, limestone, coal and various construction raw materials. The province is located at a relatively low altitude, 707 meters above sea level.

The Kharaa, Zulzaga, Sharyn Gol, Orkhon, Yeruu, Khuitnii, and Khavchuun rivers, which originate from the Khentii mountain and flow into the Orkhon River, flow through the territory of the province.

 

The maximum air temperature is 42.6 degrees Celsius in July and the minimum temperature in January reaches -43.7 degrees Celsius. An average of 310-320 mm of precipitation per year, 85-90 percent or 284-290 mm of precipitation falls during the warm season.

Darkhan is considered as the second largest industrial center in Mongolia with well-developed infrastructure and it is located on the Ulaanbaatar-Altanbulag international road and the Ulaanbaatar-Sukhbaatar international railway junction. The province has connected to the central power system and has high-speed fiber optic cable, digital system radio relay line, mobile communication services, cheap reliable public transportation and a low cost of living cost compared to other provinces.

Darkhan-Uul province has a total population of 102014, of which 85,066 live in Darkhan. 63.8 percent of the total population is under 35 years old. There are 28,815 households in the province, of which 29.1 percent live in detached houses, 51.0 percent in apartment buildings, and 1 percent in comfortable detached houses.

Administratively, the province is divided into four soums of Darkhan, Orkhon, Khongor and Shariin Gol and 26 baghs.

 

- Аймаг, нийслэл, сум хоорондын зай, км

  Дархан-Улаанбаатар (219 км)

  Дархан-Хонгор (25 км)

  Дархан-Шарын гол (70 км)

  Дархан-Орхон ( 45 км)

ШИНЭ МЭДЭЭ